1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios pirkimo sąlygos kartu su šiose sąlygose nurodytais dokumentais yra skirtos informacijai apie „Megamesto“ (toliau - „Pardavėjas“) pateikti, taip pat nustatyti internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių pirkimo ir pardavimo sąlygas. („Pirkėjas“) ir įsigyjant prekių („prekių“) internetinės parduotuvės adresą www.megamesto.com
1.2. Šios Sąlygos taikomos sudarant bet kokias Pardavėjo ir Pirkėjo sutartis dėl Prekių pardavimo (toliau - Sutartis). Prieš užsisakydami bet kokias prekes internetinėje parduotuvėje, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas ir įsitikinkite, kad jas tinkamai suprantate. Atkreipiame dėmesį, kad prieš atlikdami užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis sąlygomis ir privatumo politika, tačiau atsisakius tai padaryti, užsakymo įvykdyti ir Prekės užsakyti negalima.
1.3. Pirkėjas kviečiamas atspausdinti šias Sąlygas, kad būtų galima pasinaudoti ateityje.
1.4. Mes taip pat informuojame jus, kad šios taisyklės ir sąlygos gali būti keičiamos laikantis tvarkos. Kiekvieną kartą, kai užsisakote Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Sąlygas, kad Pirkėjas būtų tikras, jog jis visiškai supranta sąlygas, kuriomis konkrečiu atveju bus pateiktas užsakymas.
1.5. Šios sąlygos ir visos Pardavėjo ir Pirkėjo sutartys sudaromos tik oficialia kalba.

2. Prekės
2.1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių vaizdai yra iliustracijos. Nepaisant to, kad Pardavėjas deda visas pastangas, kad prekių spalvos būtų parodytos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali smarkiai nesiskirti nuo jų atvaizdų.
2.2. Prekių pakuotės gali skirtis nuo to, kas parodyta internetinėje parduotuvėje pateiktose nuotraukose.
2.3. Jei nenurodyta kitaip, visi internetinėje parduotuvėje siūlomi produktai yra prieinami. Jei neįmanoma parduoti užsakytos prekės, Pirkėjas apie tai nedelsiant informuojamas el. Paštu ar kitomis ryšio priemonėmis (telefonu ar SMS žinute) ir tokių prekių užsakymas atšaukiamas.
2.4. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų ir (arba) maksimalų konkrečios prekės užsakymo kiekį vienu užsakymu.

3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Pardavėjas tvarko Pirkėjo asmens duomenis vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje išdėstytos svarbios Sąlygų nuostatos, raginame Pirkėją jas atidžiai perskaityti ir įsitikinti, kad visos Privatumo politikos sąlygos jiems yra suprantamos ir priimtinos.

4. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
4.1. Pirkėjai gali pirkti prekes šioje internetinėje parduotuvėje: (a) fiziniai asmenys, sulaukę 16 (šešiolikos) metų; b) juridiniai asmenys.
4.2. Sutikdamas su šiomis Sąlygomis, Pirkėjas patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.
4.3. Užsakytų Prekių suma turi būti ne mažesnė nei minimali Prekių krepšelio suma, kurios tikrasis dydis nurodytas skyriuje „Prekių pristatymas ir gavimas“.
4.4. Pardavėjo nurodyta prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas prieš pateikiant galutinį užsakymą. Kiekviename užsakymo pateikimo etape Pirkėjui rekomenduojama atidžiai perskaityti ir patikrinti pateiktą užsakymą.
4.5. Pirkėjo ir Pardavėjo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje sukūrė Prekių krepšelį, nurodė Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinktą mokėjimą metodą ir perskaitė šias sąlygas, paspaudė mygtuką „Užsakyti“ ir apmoka užsakymą arba pasirenka mokėjimo būdą, nurodytą 10.1 punkto b papunktyje. Jei Užsakymas neapmokamas, sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisė kreiptis į Pirkėją naudojantis užsakyme nurodytu telefono numeriu ar elektroninio pašto adresu, remiantis sudaryta sutartimi arba sprendžiant bet kokius su sutarties vykdymu susijusius neaiškumus.
4.6. Pirkėjui pateikus užsakymą ir už jį sumokėjus arba pasirinkus papunktyje nurodytą apmokėjimo būdą - jam išsiunčiamas el. Laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.
4.7. Rengdamas užsakymą, Pardavėjas siunčia Pirkėjui elektroninį laišką, kuriame informuoja, kad Prekės buvo išsiųstos Pirkėjui
4.8. Kiekviena Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis (užsakymas) yra registruojamas ir saugomas internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
4.9. Sudarydamas Sutartį, Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu elektroninė sąskaita faktūra su pirkimo informacija būtų išsiųsta nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitą taip pat galima atsisiųsti iš asmeninės paskyros.
4.10. Tuo atveju, kai Pardavėjas negali parduoti Produkto, pavyzdžiui, dėl to, kad Produkto nėra sandėlyje, nes Produktas nebeparduodamas, arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje nurodyta kaina, kaip nurodyta straipsnyje. 9.5. Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją el. paštu ar kitomis priemonėmis (telefonu ar SMS) ir užsakymas bus atšauktas. Tuo atveju, kai Pirkėjas jau sumokėjo už Produktą, Pardavėjas grąžins sumokėtą sumą.

5. Teisė keisti reglamentą
5.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusias su:
mokėjimo sąlygų pakeitimais;
Taikomos teisės pakeitimais.
5.2. Kiekvieną kartą užsakant prekes, siekiant sudaryti sutartį tarp pardavėjo ir pirkėjo, galios sąlygų versija, galiojanti sutarties sudarymo dieną.
5.3. Kiekvieną kartą, kai Sąlygos keičiamos remiantis šių Sąlygų 5 punktu, Pardavėjas informuos Pirkėją ir apie tai praneš, nurodydamas, kad Sąlygos buvo pakeistos, o jų pakeitimo data bus nurodyta šių Sąlygų 1.4 punkte.  Jeigu tai susiję su dideliais pakeitimais, apie tai bus pranešta klientui.

6. Prekių ir pristatymo kaina
6.1. Prekių kainos bus tokios, kokios nurodytos internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas įmanomas pastangas, kad Prekių kainos tuo metu, kai Pirkėjas pateikia užsakymą, būtų teisingos. Pardavėjui pastebėjus, kad yra netikslumų Prekių kainose, taikomas šių sąlygų 9.5 punktas. taškas.
6.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pokyčiai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.
6.3. Produktų kainos neapima užsakymo paruošimo, pristatymo ir pristatymo išlaidų. Internetinėje parduotuvėje įkainotos siuntimo išlaidos gali keistis. Dabartinės pristatymo kainos pateiktos skyriuje „Prekių pristatymas ir gavimas“.
6.4. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo internetinė parduotuvė siūlo labai platų prekių asortimentą, nepaisant visų pagrįstų Pardavėjo pastangų, negalima atmesti galimybės, kad Prekių kaina gali būti neteisinga dėl techninės klaidos, nepriklausančios nuo Pardavėjo. Pardavėjui nustačius, kad Prekės kaina nurodyta neteisingai, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis (telefonu ar SMS) ir atšaukia užsakymą. Pirkėjas, jei nori pirkti tą patį Produktą už naują teisingai nurodytą kainą, privalo jį užsisakyti dar kartą.

7. Apmokėjimas
7.1. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes:
„Paypal“
Kreditine kortele
7.2. Pirkėjo pasirinktos Prekės yra rezervuojamos Pardavėjo sistemoje ir Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes - 7.1 straipsnis. a. ir b. jeigu
7.3. Išsami informacija apie mokėjimą pateikiama skyriuje „Atsiskaitymas“.

8. Pirkėjo įsipareigojimai
8.1. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje pateikti tik teisingą ir išsamią informaciją. Pasikeitus registracijos formoje nurodytai informacijai, Pirkėjas privalo nedelsdamas ją atnaujinti.
8.2. Pirkėjas įsipareigoja atsakingai naudotis internetine parduotuve, nepakenkti jos stabiliam veikimui. Jei Pirkėjas nevykdo šių įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve be išankstinio įspėjimo, o Pardavėjas neatsako už su tuo susijusiais Pirkėjo nuostoliais.
8.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas Prekes ir jas priimti šiose Sąlygose nustatyta tvarka.
8.4. Nepaisydamas įsipareigojimų, numatytų kituose Sąlygų punktuose, Pirkėjas įsipareigoja prieš pradėdamas naudoti Prekę (įskaitant prieš ją surenkant, surenkant ir pan.) Apžiūrėti Prekę ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra tokia, kurią Pirkėjas užsakė.
8.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų reikalavimų, numatytų šiuose Nuostatuose ir Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos, Estijos Respublikos teisės aktuose.

9. Pardavėjo įsipareigojimai
9.1. Pardavėjas įsipareigoja:
dėti visas pastangas, kad Pirkėjas galėtų tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
(b) gerbti Pirkėjo privatumą, tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tik Taisyklėse nustatyta tvarka. , Privatumo politiką ir Lietuvos, Latvijos Respublikos, Estijos Respublikos teisės aktus.
9.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Sąlygose nurodytų reikalavimų.

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Mūsų paslaugų teikimo sąlygoms ir bet kokioms sutartims, pagal kurias jums teikiame paslaugas, taikoma oficiali Jungtinės Karalystės teisė.

Company Name: Econ Technology Ltd

Company Address: Lowry Mill Lees street, Swinton, Manchester (NOT FOR RETURN)